סימטק ציוד וטכנולוגיות

 

ת.ד. 7291, חיפה,

חיפה מיקוד 3107201, ישראל 

 

טל' 04-8341282

פקס 04-8345891

 

דואל:trade@simtec.co.il

 

 ערבוב, דספרסיה והמגון

 

 

  Static mixer. Top and side entry, light and heavy duty agitators

  Kemix

  Ribbon blender. Planetary screw agitator. Mixers for high viscosity products

  Nuova Guseo

  Ejectors for liquid/liquid and liquid /gas mixing

  ANA

  Agitators. Standard, Conditioners

  Metso Minerals  

  Agitators, ventilating, helical ribbon, anchor, turbine, mixer disc

  RVT

  Jet mixers. Steam Jet ejectors. Liquid eductors

  Applied Vacuum 

  Static Mixers. Heat exchangers

 Process Engineering

 

  

 

Mixing-Agitation 1 - [IMG]   Mixing-Agitation 2 - [IMG]   Mixing-Agitation 3 - [IMG]
         
Mixing-Agitation 4 - [IMG]        
         
         

 

 

 

סימטק ציוד וטכנולוגיות I ת.ד. 7291, חיפה, מיקוד 3107201, ישראל  I טל' 04-8341282 I  פקס 04-8345891  I  דואל: trade@simtec.co.il

הפעל נגישות